Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Bảo vệ chống ăn mòn và mài mòn - ULTRAMETAL-FA

Bảo vệ chống ăn mòn và mài mòn - ULTRAMETAL-FA

ULTRAMETAL-FA

Ultrametal là hệ thống sửa chữa kim loại 2 thành phần. Đặc trưng nổi bật là tính co ngót gần như bằng không, thời gian thao tác thi công kéo dài để có thể thi công trên các bề mặt lớn.
  • Kéo dài thời gian thi công để dễ thi công trên bề mặt lớn
  • Cơ lý tính hoàn hảo
  • Phù hợp cho các ứng dụng phục hồi bề mặt với các khuyết tật lớn, bề mặt bị ăn mòn, mài mòn hay xâm thực

Cách dùng
Trét / quét 
Thời gian chuẩn bị< 40 phút
Thời gian lưu hóa24 giờ
Cường đô%3ḅ kéo cắt19 N/mm
Biến dạng dẻo DIN 534574000 N/mm²
Độ bền nhiệt-20 - 120ºC
Độ cứng [shore D]> 80

Video:


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat